Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2012

blondebaby
0082 2463
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

June 11 2012

blondebaby
blondebaby
1884 c03a
blondebaby
9692 d616
Reposted fromchristi christi viaHeartOrHead HeartOrHead
blondebaby
5577 6c40
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaHeartOrHead HeartOrHead
blondebaby
7947 fdc1
Reposted bykarofornicationeverylivingcreaturediesalone
blondebaby
6203 22e3
Reposted byeverylivingcreaturediesalonesofast
blondebaby
6195 1e12
Reposted byeverylivingcreaturediesalone404notfoundOnTheRunbemygodinsidemyhellmindfuckkwrednaaniastripmymindkayurafiicukierekmediumasiussszajebisciekillmegnijacamlodapannalatusekxnothumanalalllois-laneeazyisiera2kingalascauxindisputabeldream-onlecgogingerFOXtoffifeewildeyedkret-nozownikmvtevrrrmignonfollowedemtezmazupemilka88HalfPersonkarioszkajoannemkatkatmadinsanekarolajnaalotlikevegastrykotkamrdonadoniipinacoladowamargeritaQueenBitchboredandextremelydangerousjilliandramaturguglyprostitutemumlamozgmnieniebolikarolajnnaKrautWurst
blondebaby
6168 cacc
blondebaby
6152 c156

July 02 2011

blondebaby
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś.To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś.Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu.To jest to
— wyśnione miłości - oczywiście
Reposted frombegentle begentle viawrajt wrajt

June 30 2011

blondebaby
blondebaby
0072 1019
blondebaby
0063 64fa
Reposted byanomaliaeverylivingcreaturediesalone

June 29 2011

blondebaby
0150 bb24
Reposted bynodramahavefunnodramahavefunsomethingstupideverylivingcreaturediesalonejanealicejonesbaaaaangesstrellaaboutyoumrPotatoBubuzombierwarhszarlottavariegated

April 28 2011

blondebaby
5113 9348
Reposted fromgocha gocha viatwice twice
blondebaby
Reposted fromnameherhope nameherhope viatwice twice

April 27 2011

blondebaby
best combination
Reposted frompapaja papaja viatwice twice
blondebaby
1845 d248
Reposted fromashamed ashamed viaasztomasz asztomasz

April 25 2011

blondebaby
przeklinamy, palimy papierosy i pijemy alkohol w nadmiernych ilościach, ale nadal jesteśmy damami.
— fejs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl